ARKAREÇA C

Të dhena teknike mbi produktin.

Materiali:.........Llamarinë e zinkuar

Spesori:.............1mm, 1.5mm, 2mm

Lloji i celikut:............................S250

 

Tipi i zinkatures:.......................Z140

ARKAREÇA Z

Të dhena teknike mbi produktin.

Materiali:.........Llamarinë e zinkuar

Spesori:..............1mm, 1.5mm, 2mm

Lloji i celikut:.............................S250

Tipi i zinkatures:........................Z140

ARKAREÇA SIGMA

Të dhena teknike mbi produktin.

Materiali:.........Llamarinë e zinkuar

Spesori:..........1mm, 1.5mm, 2mm

 

Lloji i celikut:.........................S250

Tipi i zinkatures:....................Z140

PROFILE TË TJERA SIPAS KËRKESËS

Të dhena teknike mbi produktin.

Materiali:.........Llamarinë e zinkuar

Spesori:..............1mm, 1.5mm, 2mm

Lloji i celikut:.............................S250

Tipi i zinkatures:........................Z140