GREEN-ROOF 5G40

8/10/16mm

Polikarbonati GREEN ROOF5G 40 8/10/16mm, shërben për mbulojë.

Trashësia e këtij paneli është 8/10/16 mm dhe ka pesë kreshta.

Gjatësia varion nga 6-8 mm si dhe 12m me porosi.

Ky polikarbonat është i përshtatshëm për të gjithë gamën e gjerë të paneleve tona.

SKEDA TEKNIKE

GREEN-ROOF

5G 2.5

Polikarbonati GREEN ROOF5G 2.5, shërben për mbulojë.

Trashësia e këtij paneli është 2.5 mm dhe ka pesë kreshta.

Gjatësia varion nga 6-8 mm si dhe 12m me porosi.

Ky polikarbonat është i përshtatshëm për të gjithë gamën e gjerë të paneleve tona.

SKEDA TEKNIKE

GREEN–ROOF 2G 

30-40 I SHESHTË

Polikarbonati GREEN ROOF 2G 30/40mm, shërben për mbulojë.

Trashësia e këtij paneli është 30 dhe 40 mm, sipërfaqja e tijë është e sheshtë dhe ka dy kreshta.

Gjatësia varion nga 6-8 mm si dhe 12m me porosi.

Ky polikarbonat është i përshtatshëm për të gjithë gamën e gjerë të paneleve tona.

SKEDA TEKNIKE

POLIKARBONAT FASADË

Polikarbonat për FASADË.

Trashësia e këtij paneli është 10 mm, sipërfaqja e tijë është e sheshtë.

Gjatësia varion nga 6-8 mm si dhe 12m me porosi.

Ky polikarbonat është i përshtatshëm për të gjithë gamën e gjerë të paneleve tona.

SKEDA TEKNIKE