GP WALL

Kursimi i energjisë në ndërtim është një temë gjithashtu në rritje dhe shumë e rëndësishme.

 

Fokusi i sektori, pra është në produktet e ndërtimit që tahmë përfshijnë elementë me izolim të larte. 

Panelet sanduic murale përdoren për të bëre mure stative dhe të luajtshëm, kabin të parafabrikuara, dhoma dhe magazina frigoriferike, ku kërkohen produkte të lehta, solide dhe izoluese.

 

I disponueshëm në narvaturë, lisho ose me mikronervaturë.

GP WALL HidenFIX

Panel sanduic për mur me vidë të fshehur në montim.

 

Në shumë raste vlera estetike e një muri është thelbësore.

 

Panelet janë kapur nga bashkimi i veçantë i treguar në foto. 

GP WALL XXL 1155/1130

Panel sanduic për mur në version më të gjerë.

 

Ky panel është zgjidhja ideale për projekte jashtë standartit.

 

Paneli ofrohet me gjerësi 1155/1130 mm.

 

Ky panel ofrohet me narvaturë ose lisho.

GP WALL HidenFIX2

Në shumë raste vlera estetike e një muri është thelbësore.

Panel sanduic për mur me vidë të fshehur në montim.

 

Panelet janë kapur nga bashkimi i veçantë i treguar në foto.